Reglerna vid snöras i Stockholm

Under vintern finns en risk för att det kommer mycket snö som samlas på taket. Denna snö kan i värsta fall rasa ned från taket och innebära fara för dem som befinner sig under, men vem är det egentligen som har ansvaret om olyckan skulle vara framme vid ett snöras vid en byggnad i Stockholm?

Läs mer om ansvar vid snöras här.

Snörasskydd

Fastighetsägaren har ansvar vid ras

Det finns flera anledningar till att ett snöras kan äga rum vid en byggnad i Stockholm. För det första kan alltså mycket snö samlas på taket så att det till slut blir för tungt och faller ned mot marken. För det andra kan ett snöras hända när temperaturerna stiger och snön börjar smälta. I samband med att snön smälter kan även is och istappar bildas vilket också det kan innebära risker för dem som står under.

Ett ras från ditt tak i Stockholm skulle i värsta fall kunna leda till någon typ av allvarligare skada som kräver läkarvård. Hur allvarliga skadorna kan tänkas bli vid ett snöras beror säkerligen både på hur mycket snö som faller och från vilken höjd.

Frågan som uppstår om ett ras sker vid ett hus i Stockholm är vem som egentligen bär ansvar för en eventuell olycka. Reglerna säger att det är ägaren av en fastighet som har en skyldighet att se till att ta bort snö och is som riskerar att skada någon om det faller ned.

Undvik snöras i Stockholm

Det finns flera sätt att se till att undvika ett snöras vid sitt hus i Stockholm. Ett sätt är att ta hjälp med en skottning av taket där också sådant som istappar tas bort. För att vara på den säkra sidan är även ett alternativ att montera ett så kallat snörasskydd där det finns en risk för ett snöras.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *