Det här är saneringsmetoden sandblästring

Sanblästring är en metod för rengöring.

Det finns många typer av saneringsmetoder som används vid olika typer av uppdrag. En metod som man kanske har hört talas om utan att helt veta vad den innebär är sandblästring.

Läs mer även här om sandblästring

Sandblästringen gör rent en smutsig yta

I luften finns det smuts och partiklar som kommer från den mänskliga aktiviteten med trafik och utsläpp från fabriker med mera. Dessa kan i längden påverka hus och byggnader och lämna efter sig smuts. För att åtgärda detta kan man använda sig av en sandblästring.

Sandblästring är en metod där man blästrar en yta med hjälp av sand, eller med andra ord att man med hjälp av gas blåser sand på en yta som behöver göras rent. Genom friktionen som uppstår vid blästringen kan ytan rengöras. En sandblästring kan utföras av många anledningar. Det kan exempelvis vara för att göra rent en yta från smuts, rost eller något annat. Det kan till exempel vara en vägg som man vill göra rent.

Det kan också vara så att en betongkonstruktion har påverkats av kalla temperaturer och skadats av frosten eller att en betongkonstruktion har påverkats av koldioxid. Vid dessa tillfällen är en blästring en metod för att göra rent och sanera.

Sandblästring är endast en saneringsmetod

Om man som privatperson upplever att man har exempelvis en smutsig fasad finns det ett flertal metoder att välja mellan för att göra rent fasaden. Vilken metod som ska användas kan vara bra att rådgöra en professionell firma om i de fall då man inte själv har den rätta kunskapen. I vissa fall kan en sanering alltså utföras genom sandblästring.

Vilken typ av blästring och rengöring som ska användas beror bland annat på vilken typ av fasad som det handlar om samt förutsättningarna på den specifika platsen för saneringen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *